Společnost

přátel

starožitností

Tato stránka již není oficiální!

Oficiální stránka existuje zde.

Informační

bulletin

2/2009 (pdf)

1/2009 (pdf)

2/2007 (pdf

1/2007 (pdf)

2/2006 (pdf)

1/2006 (pdf)

1/2005 (doc)

2/2004 (doc)

1/2004

2/2003

1/2003

 

Časopis SPS

Obsah:

ročník 2003

ročník 2002

 

 

090902

Přednášky ve 2. pololetí 2009

 

ZÁŘÍ:

21.9.
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.:
Počátky české archeologie v čase romantismu (od Dobrovského k Vocelovi)

 

ŘÍJEN:

26.10.
Mgr. Miroslava Šmolíková a kol.:
Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy.
Výstava a její zákulisí

 

LISTOPAD:

30.11.
PhDr. Zdeněk Dragoun:
Kvádříkové domy v Praze

 

PROSINEC:

14.12.
Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.:
Archeologický výzkum hradu Kamýka nad Vltavou v roce 2009

 

090114

Přednášky v 1. pololetí 2009

 

LEDEN:

19.1., po.
ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. – Mgr. Petr Měchura:
Restaurování Korunní komory a Zlaté brány katedrály sv. Víta

 

ÚNOR:

23.2., po.
JUDr. Vilém Knoll:
Hradní politika města Chebu

 

BŘEZEN:

16.3., po.
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.:
Hvězda a Nouzov – vznik,vývoj a zánik novověkého vesnického osídlení v pískovcích

 

DUBEN:

27.4., po.
Prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc:
Tajemství právní archeologie

 

KVĚTEN:

25.5., po.
PhDr. Arno Pařík:
Život a dílo pražského Maharala

 

ČERVEN:

29.6., po.
Mgr. Josef Hložek:
Průzkumy a výzkumy feudálních sídel na Katedře archeologie FF ZČÚ

 

071019

Přednášky ve 2. pololetí 2007

 

ZÁŘÍ:

24.9., po.
Mgr. Kateřina Samojská:
Zaniklé chrámy pražské I – Staré Město

 

ŘÍJEN:

29.10., po.
Mgr. Peter Kováčik, Mgr. Petra Veselá:
Halštatizace společnosti na příkladu sídliště v Praze 10 (Hostivař, Záběhlice)

 

LISTOPAD:

26.11., po.
PhDr. Michal Tryml, Mgr. Jan Havrda:
Bývalé kláštery dominikánů a magdalenitek na Malé Straně

 

PROSINEC:

17.12., po.
Doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.:
Vladislavská přestavba hradu Křivoklátu

 

070112

Přednášky v 1. pololetí 2007

 

LEDEN:

29.1., po.
Mgr. Kateřina Samojská:
Typologie gotického měšťanského domu v Čechách

 

ÚNOR:

19.2., po.
Bc. Ivan Peřina:
Hrad Karlsfried a jeho postavení v kontextu českých hradních staveb

 

BŘEZEN:

26.3., po.
Martin Vyšohlíd:
Svět keramických dýmek – nálezy z náměstí Republiky v Praze
 

DUBEN:

30.4., po.
PhDr. Jarmila Čiháková:
Objev rotundy sv. Václava na Malé Straně
 

KVĚTEN:

28.5., po.
Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.:
Zpod soudcovských talárů: Příběhy Jakuba Arbese, události v Chuchli a české epizody mága Hanussena
 

ČERVEN:

25.6., po.
PhDr. Milena Bravermanová:
Nový pohled na svatováclavský meč
 

060120

Přednášky ve 2. pololetí 2006

 

ZÁŘÍ:

25.9., po.
Mgr. Jan MAŘÍK:
Libice nad Cidlinou – současný stav a perspektivy výzkumu

 

ŘÍJEN:

30.10., po.
PhDr. Jaromír ŽEGKLITZ:
Renesanční sklárna v Broumech

 

LISTOPAD:

27.11., po.
PhDr. Jarmila ČIHÁKOVÁ:
Objev rotundy sv. Václava na Malé Straně

 

PROSINEC:

18.12., po.
Doc. PhDr. Tomáš DURDÍK
:
Vizualizace výsledků dlouhodobého výzkumu přemyslovského Křivoklátu

 

060120

Přednášky v 1. pololetí 2006

 

LEDEN:

30.1., po.
PhDr. Václav Soukup, CSc.:
Kultura jako předmět antropologického studia

 

ÚNOR:

27.2., po.
Bc. Karel Ksandr:
Vila Tugendhat v Brně

 

BŘEZEN:

27.3., po.
MUDr. Jakub Likovský:
Výpověď paleopatologických nálezů

 

DUBEN:

18.4., út.
Doc. PhDr. Josef Štulc:
Monitoring českých památek světového kulturního dědictví

 

KVĚTEN:

29.5., po.
PhDr. Ivana Boháčová
Archeologie Staré Boleslavi

 

ČERVEN:

27.6., po.
Mgr. Kateřina Hanzlíková:
Výpověď městských knih k dějinám pražských měšťanských domů

 

050812

Přednášky ve 2. pololetí 2005

 

ZÁŘÍ:

26.9.
Ing. arch. Petr CHOTĚBOR, CSc.:
Kamenické značky a jejich výtvarná podoba

 

ŘÍJEN:

31.10.
Ing. Pavel BOLINA, CSc.:
Provincie Úsobrno a počátky hradu Svojanova

 

LISTOPAD:

28.11.
PhDr. Miloš VÁVRA, CSc.:
Fenomén Velimská skalka v době bronzové

 

PROSINEC:

19.12. ? - předběžný termín - bude ještě upřesněn!
PhDr. Tomáš DURDÍK, DrSc..:
Pivo a další alkoholické nápoje na českých hradech

 

050112

Přednášky v 1. pololetí 2005

 

OD LEDNA 2005 SE PŘEDNÁŠKY KONAJÍ VŽDY V POSLEDNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI, od 17.30 hod.!

 

LEDEN:

31. 1.
MUDr. Jakub LIKOVSKÝ:
Prvorepublikové opevnění předmostí Prahy

ÚNOR:

28. 2.
Jiří ŠTEFAN:
Život na pražském dvoře Ferdinanda V. Doborotivého

BŘEZEN:

21. 3.
Iva HERICHOVÁ:
Hradčanský ostroh před příchodem člověka (geologie, morfologie a rekonstrukce původního vzhledu terénu)

DUBEN:

25. 4.
PhDr. Jan FROLÍK, CSc.:
Archeologie na klášteřišti v Podlažicích

KVĚTEN:

30. 5..
Vojtěch KAŠPAR:
Archeologie středního Botiče - Nusle, Vršovice, Michle

ČERVEN:

27. 6.
Mgr. Martin TOMÁŠEK:
Středověkým Čáslavskem - výpověď archeologie

NPÚ

 

Přednášky se konají zpravidla poslední pondělí v měsíci, od 17.30 hod., v hlavní budově Muzea hl. města Prahy v Praze na Florenci (u stanice metra Florenc).

Přednášky jsou uvedeny v programu na stránce NPÚ.

 

 

 

 

Případné podněty k doplnění informací na této stránce můžete adresovat na esps@seznam.cz, tel. 257010614, 724663594.

© Jan SOMMER, Praha, 2003-2009