muzejní a vlastivědná práce //

časopis Společnosti přátel starožitností

 

vydávají Národní muzeum v Praze a Společnost přátel starožitností

 

/2002/ OBSAH

 

ČLÁNKY

Černý Jiří, Poutní místa jihozápadní Moravy // 1–16

Gabriel František, Postavení staveb mezi historickými prameny // 150–161

Jančo Milan, Polozemnice typu Leube B1 v Čechách // 193–212

Plaček Miroslav, Dva neznámé pendanty velmi známých hradních staveb // 17–23

Ryantová Marie, Takzvané ženské dějiny v českých zemích // 235–245

Spunarová Taťjána, Muzea v prvním průvodci po Čechách // 73–80

Stloukal Milan, Národní muzeum v posledním desetiletí dvacátého století // 81–92

Stuchlá Pavla, Personální tabely duchovních z panství Netolice, Prachatice – Volary, Protivín a Vimperk pro léta 1733 až 1770 // 213–224

Šubrtová Alena – Červený Pavel, Jeitelesové. Z historie významného židovského rodu // 225–234

Šubrtová Alena, Průvodce cizinců v Praze z roku 1836 // 65–72

Úlovec Jiří, Tvrze a zámky v Arnoltově a Kostelní Bříze // 129–149

 

 

ODBORNÁ SDĚLENÍ

Gelnar Michal, Přínos prospekčních výzkumů stanovišť zaniklých středověkých skláren pro poznání geneze počátků sklářství v Lužických horách – 24–26; Fröhlich Jiří, Renesanční kachel se znakem města Strakonic – 246–248; Frolíková Drahomíra, Figurální křesadlo z Tuchoměřic – 26–27; Honc Jaroslav, Zlatý poklad Vidláků 1460–1473 – 163–164; Jančo Milan, Pravěk v Terronské ulici. Nález římské mince císaře Constantia II. Z Prahy 6 – Bubenče – 30–33; Kučová Věra, Seznam sětového dědictví – 93–104; Mašek Petr, Zámecká knihovna Hlušice – 28–30; Streubel Michal, Tajemství jedné pozůstalosti – 162–163; Streubel Michal, Vižňovský zvon z roku 1601 – 105; Štěpánková Marie, Lidové hřebeny – 93–94.

 

 

MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ ČINNOST

Beneš Luděk, Mecenáši ještě existují – 251; Cádr Radovan, Zrcadlo minulosti – 106; Černý Dalibor, Purkyňova nadace s programem Památky a občané – 35; Kleisner Tomáš, Praga magica 1600 – 250–251; Ladman Petr, Příběh loutek – 172; Lička Milan, Nové muzeum pravěku ve Francii – 173–174; Lička Milan, Tajemství skythského a sarmatského lidu – 39–40; Lička Milan, Výstava Keltové a Vettoni – 40–41; Lička Milan, Výstava o italské moderní keramice v Praze – 173; Mádl Martin, Buquoyské sklo v Čechách 1820–1851 – 111–113; Musil David, Týden pro broumovské kostely 2001 – 35–37; Pšenička Josef, Výstava Cesta do pravěku – 106–107; Sedlářová Jitka, Portrét v městské společnosti 19. století – 109–111; Skala Petr, Den otevřených dveří v Národním památníku na Vítkově – 171; Skružný Ludvík, Dvě výročí spjatá s Městským muzeem v Čelákovicích – 165–170; Skružný Ludvík, Kolekce podmaleb na skle v Lobkovickém paláci na Pražském hradě – 107–109; Skružný Ludvík, 100. výročí vzniku Varnenského archeologického spolku – 174–175; Skružný Ludvík, Výstava obrazů Františka Volfa – 171–172; Sršeň Lubomír, Dílo Jana Kupeckého na Pražském hradě – 113–116; Sršeň Lubomír, Nesmrtelná hvězda Božena Němcová ve Hvězdě – 43–47; Šouša Jiří, Nová stálá expozice Okresního muzea v Náchodě – 41–43; (TD), Udělení medaile EUROPA NOSTRA obnově Müllerovy vily v Praze – 34; (TD), Výstava České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních – 249–250; Vorel Petr, Výstava Geld regiert die Welt v Klagenfurtu – 37–39.

 

 

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ

Kašpar Vojtěch, Výroční zpráva Společnosti přátel starožitností za rok 2001 – 47–48.

 

 

TEZE PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ

Durdík Tomáš, K problematice importů v české hradní architektuře – 176–179; Gabriel František, Podroužek Kamil, Formální struktura pískovcových hradů Alsaska – 49; Křivánek Roman, Nedestruktivní geofyzikální průzkumy zaniklých fortifikací opevněných lokalit – 180–187; Musil Jiří, Římská říše a naše území v prvních třech stoletích po Kristu – 252–253; Profantová Naďa, Obytný areál v Roztokách ze 6. a 7. století – 50–55; Sommer Jan, Adámek Jan, Všetečková Zuzana, Kostel Panny Marie v Písku – 117–123.

 

 

PERSONALIA

Doc. PhDr. Judr. Dobroslav Líbal, DrSc., 15. 10. 1911 až 9. 2. 2002 (Tomáš Durdík) – 56.

 

 

LITERATURA

Adámek, Jan – Sommer, Jan – Všetečková, Zuzana: Středověký kostel Panny Marie v Písku. Písek 2001 (TD) – 60–61; Brodský, Pavel: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha 2000 (Michal Dragoun) – 61–62; Gabriel, František – Podroužek, Kamil – Zahradník, Pavel: Skalní sídlo u Sloupu. Praha 2001 (TD) – 124–125; Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách české republiky 1. Hradec Králové – Praha 2001 (Jiří Šouša) – 59–60; Musil, František: Dějiny Králicka. Králíky 2001 (Jiří Uhlíř) – 124; Orlické hory a Podorlicko 10. Rychnov nad Kněžnou 2000 (Čestmír Brandejs) – 188–189; Orlické hory a Podorlicko 11. Rychnov nad Kněžnou 2000 (Čestmír Brandejs) – 254–255; Průvodce po rukopisných fondech v České republice, díl III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Praha 2001 (Marie Ryantová) – 190–191; Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců. Teplice 2001 (Ludomír Kocourek) – 255;Růžička, Miloslav: Osudy politických vězňů Havlíčkobrodska. Havlíčkův Brod 2001 (Michal Streubel) – 190; Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 39/1999. Benešov 2001 (Eduard Šimek) – 187–188; Sklenář, Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha 2001 (Lubomír Sršeň) – 125–127; Uhlíř, Jiří: Vlkov 1229–1999. Vlastivěda obce. Vlkov 2000 (František Musil) – 63; Vyškovský sborník. Slavkov u Brna 1999 (Jiří Šouša) – 58–59; Západočeský historický sborník 5. Plzeň 1999, Západočeský historický sborník 6. Plzeň 2000 (Jiří Šouša) – 57–58.

 

 

SEZNAM ZKRATEK

TD – Tomáš Durdík.