muzejní

a vlastivědná

práce

časopis

Společnosti přátel

starožitností


 

NÁRODNÍ MUZEUM - SPOLEČNOST PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ

────────────────────────────────────────────────────────────

/2003/ OBSAH

 

ČLÁNKY

 

Cvrková Marta, Jančo Milan, Údajný „nález“ kovovej lampy z Obrieho prameňaLahošti pri Duchcove, okr. Teplice . . 1–8

Dohnal Jiří, Jáně Zdeněk, Kněz Jaroslav, Vilhelm Jan, Zima Ladislav, Lokalizace zaniklé poustevny v areálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami . . . . . . . . 20–31

Gabriel František, Historické problémy nového správního uspořádání ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93–99

Hodeček Dalibor, Dějiny zámku v Uherčicích ve 20. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193–201

Horáčková Martina, K otázce původu a datace Madony z Klobouk u Brna, nejstarší dřevěné skulptury v českém památkovém fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202–210

Kuča Karel, Územněsprávní členění České republiky od 1. 1. 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–92

Nechvíle Martin, Nové archeologické nálezy z hradu Frýdštejna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211–222

Prokopová Irena, Ženy a politická moc (zejména) ve vrcholném středověku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129–147

Sklenář Karel, Zlomek nádoby z nálezu českých denárů u Neumětel v roce 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 – 228

Sršeň Lubomír, Brožíkova skica podobizny Františka Ladislava Riegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100–105

Stupková Eva – Vyhnánková Lidmila, Nález neznámého rukopisu k moravským dějinám . . . . . . . . . . . . . . . . . 157–165

Šopák Pavel, Kotěrova vila v Chrudimi? . . . . . . . . .  32–36

Úlovec Jiří, Hrad v Mojžíři . . . . . . . . . . . . . . . 9–19

Vorel Petr, Císařská titulatura na mincích Ferdinanda I. Habsburského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148–156

 

ODBORNÁ SDĚLENÍ

 

Fabiánek Rostislav, Tajemství pravé damascenské oceli – wootz – 234–237; Fröhlich Jiří, Ještě jednou k datování ocílek – 111–112; Raně středověká rolnička z Chvalešovic u Vodňan171–172; Jančo Milan, Ad: Římská říše a naše území v prvních třech stoletích po Kristu. Poznámky a pripomienky106–111; Kolebaba Ivan, Lepení paleontologických exponátů na sklo (náhrada za „Fričovu masu“) – 39–40; Mašek Petr, Zámecká knihovna Chotělice – 37–39; Procházka Libor, Mikroskopy J. Gregora Mendela166–171; Pšenička Josef – Opluštil Stanislav – Libertin Milan, Paleobotanický výzkum karbonské lokality Ovčín v katastru obce Přívětice – 238–240; Sommer Jan, Drobnost ke gotické technice zdění kostela v Lidéřovicích – 229–234; Úlovec Jiří, Renesanční náhrobek v Odoleně Vodě – 40–42.

 

MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ ČINNOST

 

Doležalová Věra, Průkopník české aviatiky ing. Jan Kašpar – 119; Houfek Václav, Výstava Ernsta Neuschula – 45–46; Hrabák Vladimír, Prachatice – historické město roku 2002 – 173–175; Hus Miroslav, Výstava Palné zbraně, 1. a 2. světová válka – 179–181; Kocourek Ludomír, Konference F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století – 181–182; Krausová Jana, Muzeum Tadeáše Haenkeho – 116; Kučerová M., Sladím, sladíš, sladíme... aneb sladké dačické prvenství – 179; Kvasňová Markéta – Kocourek Ludomír, Návrat královny Judity do Teplic – 175–177; Langhammerová Jiřina, Musaion – nové pojetí Národopisného muzea v Praze – 113–116; Míka Zdeněk,  120 let Muzea hlavního města Prahy – 241–244; Skružný Ludvík, Bulharské škorpilovské badatelky na studijním pobytu v České republice – 119–120; Výstava Magické stříbro – 117–118; Státníková Pavla, Staropražské Vánoce – 44–45; (TD), Výstava Oceněná města aneb jak uchopit genia loci v historickém prostředí – 175; Šnajdrová Evženie, Starověké bronzy asijských stepí ze sbírek Nadace Arthura M. Sacklera – 248–249; Štursová Květoslava, Jubileum Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu v Praze – 244–248; Tetřevová Renata, Východočeská výstava 1903 v Pardubicích – 177–179; Vokáčová Věra, Carbunculus granatus zrnakoč – 43–44.

 

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ

Kašpar Vojtěch, Výroční zpráva Společnosti přátel starožitností za rok 2002 – 46–48.

 

TEZE PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ

 

Belisová Natalie, Od pokání k pietě (Fenomén kamenných křížů) – 187–189; Černý Viktor, Společnosti tropických savan Čadské pánve – 249–254; Durdík Tomáš, Hrad Vítkův hrádek (Vítkův Kámen) – 51–54; Chotěbor Petr, Podíl originálu na parléřovské čádti katedrály sv. Víta – 120–122; Juřina Petr, Souhvězdí naší oblohy jako nejstarší kalendář a stále živé dědictví antiky nad našimi hlavami – 122–125; Lutovský Michal, Hroby českých knížat a králů – 48–51; Pitro Martin – Vokáč Petr, Bohové dávných Slovanů – 182–186.

 

LITERATURA

 

Běl, Jiří: Prášilská papírna 1820–1933. Přeštice 2003 (TD) – 254–255; Brych, Vladimír – Rendek, Jan: Hrady a zámky Libereckého kraje. Liberec 2002 (Miloš Solař) – 126–127; Castellologica bohemica 8. Praha 2002 (TD) – 54–56; Disertationes historicae 7/2002. Hradec Králové 2002 (Jiří Šouša) – 125–126; Flegl, Michal: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany. Praha 2002 (TD) – 255; Jubileum edice Fontes archaeologici pragenses (Milan Lička) – 189–191; Maděra, Ferdinand: Heraldické památky regionu Teplice. Teplice 2001 (Ludomír Kocoourek) – 57–58; Minulostí Západočeského kraje XXXVI. Ústí nad Labem 2001 (Václav Houfek) – 59–60; Náchodsko od minulosti k dnešku 4. Náchod 2002 (Jiří Šouša) – 56–57; Ochrana múzejných zbierkových predmetovZbierkové predmety prírodovedného charakteru. Bratislava 2000 (Václav Houfek) – 63; Outrata, Jan Jakub a kol.: Pražský industriál. Stručný průvodce památnými místy techniky a industriální architektury Prahy. Praha 1999 (Jiří Šouša) – 127; Sborník okresního archivu v Lounech X/2001. Ústí nad Labem 2001 (Václav Houfek) – 59; Sommer, J. – Fröhlich, J. – Pavelec, P. – Adámek, J. – Zhoř, J.: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny. Poznatky o gotické podobě. Praha 2003 (TD) – 255; Stopami dějin Náchodska 6. Náchod 2000 (Jiří Šouša) – 58–59; Štětinová, Dagmar: Rytíři země české. Praha 2001 (Michal Streubel) – 62; Vaculík, Jaroslav: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno 2002 (Ludomír Kocourek) – 62–63; Zavřel, Jan a kol.: Pražský vrch Petřín. Praha 2001 (Ivana Boháčová) – 60–62.

 

SEZNAM ZKRATEK

TD - Tomáš Durdík.